Nadace na ochranu zvířat

Listopad – Prosinec 2019

 

Nadace na ochranu zvířat funguje v Česku jako nevládní nezisková organizace už od roku 1994. Pomáhá hájit zájmy a práva zvířat, která se ocitla v nevyhovujících podmínkách a snaží se zlepšovat vztahy mezi člověkem, zvířetem a životním prostředím. Posláním organizace je zmírňovat utrpení a pomáhat všem zvířatům, která se ocitla v ohrožení. Stará se o zvířata, která žijí u lidí, ale také o ta volně žijící v přírodě.

Nezisková organizace se snaží o vzdělávání, šíření osvěty a informací o zvířatech a jejich potřebách. Lidé z organizace totiž věří, že zvířatům je často ubližováno v důsledku nevědomosti, nikoliv ze špatného úmyslu. Základem je však zvíře milovat a znát jeho základní potřeby.

 

Organizace provozuje telefonní linku SOS zvíře, která je dostupná každý všední den od 9 do 17 hodin. Pro pomoc či radu může zavolat kdokoliv, kdo najde zatoulané či zraněné zvíře nebo je svědkem týrání zvířat.

Nemléko se rozhodlo finančně podpořit Nadaci na ochranu zvířat v měsících listopad a prosinec. Z našeho měsíčního obratu půjde 0,5 %  a 2 % z prodeje produktu Nemléko kakao na tuto organizaci. Věříme, že osvěta o zvířatech a jejich potřebách je velmi důležitá.

Nadaci na ochranu zvířat můžete sledovat na jejich Facebooku či Instagramu.