GDPR

Od května 2018 začalo platit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, proto ta zkratka GDPR). Jedná se o novou legislativu EU, která zvyšuje ochranu osobních dat jejích občanů.

I my, ve společnosti Nemléko s.r.o. s Vašimi osobními údaji, které jste nám poskytli, nakládáme. Např. Vám na vámi poskytnuté e-mailové adresy zasíláme newslettery s novinkami. Tímto se zavazujeme, že ve společnosti Nemléko s.r.o. s Vámi poskytnutými údaji budeme nakládat podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR. Jako občané EU máte právo na přístup, opravu a výmaz osobních údajů, ke kterým máme my, na základě Vašeho souhlasu, přístup. Krom toho máte právo nám omezit možnosti zpracování a přenositelnosti všech údajů, které máme my, jako správce, o Vás k dispozici. Právo na přístup Vám dává možnost ověřit si zákonnost zpracování vašich údajů. Také se od nás můžete dozvědět, za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme a jak dlouho je chceme uchovávat v naší databázi. V případě, že máte podezření na nesprávnost Vašich údajů, a to subjektivní nebo objektivní povahy, pokusíme se Vám maximálně vyjít vstříc a zjednat nápravu. Slibujeme, že Vaše osobní údaje budeme používat jen v nejnutnější možné míře a podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí.

Jestli ale budete chtít svoje osobní údaje smazat na základě některé z následujících situací, neváhejte se na nás obrátit na e-mail press@nemleko.cz a my vám vyhovíme v nejbližší možné době!

  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.
  • Občan odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
  • Občan vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů, jako je např. vedení záznamů o zaměstnancích.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • Pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí.
  • Právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem.

 

Co jsou vůbec osobní údaje?

Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam. Obecné nařízení věnuje speciální pozornost zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, jimiž jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení. Do kategorie citlivých údajů nařízení nově zahrnuje genetické, biometrické údaje a osobní údaje dětí. My konkrétně zpracováváme údaje, které jsme od Vás získali a fotografie které pořídíme během námi realizovaných eventů.

Máte dotaz? Kontaktujte nás na press@nemleko.cz a my vám ho zodpovíme.